Eduskuntavaalien suhteellinen laskutapa

Laskentamenetelmän kuvaus

Esittämässäni menetelmässä paikat jaettaisiin seuraavasti:
  1. Aluksi lasketaan kunkin puolueen koko valtakunnassa saaman äänimäärän osuus kaikista äänistä.
    Sen perusteella lasketaan puolueen saama paikkaluku (100% = 199 paikkaa):
      paikkaluku = 1.99 * äänimäärä prosentteina   .
    Tässä vaiheessa pyöristys suoritetaan alas päin.
  2. Asetetaan koko valtakunnan kaikki ehdokkaat henkilökohtaisen äänimäärän mukaiseen järjestykseen. Jaetaan eduskuntapaikat tässä järjestyksessä, kunnes kunkin puolueen ja vaalipiirin paikat on käytetty. *)
  3. Kullekin puolueelle voidaan antaa enintään yksi lisäpaikka ehdokkaan hekilökohtaisen äänimäärän perusteella (=pyöristys ylöspäin), kunnes kohdassa 1 alaspäin pyöristyksen vuoksi yli jääneet paikat on jaettu.

*) Kohdassa 2 paikat jaetaan henkilökohtaisen äänimäärän perusteella. Toinen vaihtoehto olisi käyttää äänimäärää suhteessa vaalipiirin äänioikeutettujen määrään. Tämä tasoittaisi hieman paikkojen jakoa vaalipiirien välillä. Käytännössä tämä vaikuttaa vain muutamien viimeisten paikkojen jakautumaan. Laskentaohjelmassa suhteellinen äänimäärä saadaan käyttöön /s -optiolla, jolloin suhdelukuna käytetään äänimäärää jaettuna vaalipiiristä valittavien ehdokkaiden määrällä (joka määräytyy äänestäjien määrän mukaan).

Menetelmän edut

Tällä laskentamenetelmällä saavutetaan mm. seuraavat edut:

Muuta parannettavaa

Tässäkin laskentatavassa ongelmia edelleen aiheuttaa kustakin vaalipiiristä valittavien ehdokkaiden pieni määrä. Tämän seurauksena kohtalaisen suurenkin äänimäärän saanut ehdokas voi jäädä ulkopuolelle, kun kaikki vaalipiirin paikat on käytetty.

Tätä haittaa voisi pienentää vaalipiirien kokoa suurentamalla. Toinen mahdollisuus olisi löyhentää vaalipiirien tiukkaa paikkalukuvaatimusta. Voitaisiin esim. sallia yhden tai parin paikan siirrot vierekkäisten vaalipiirien välillä. Kolmas vaihtoehto olisi se, että sallitaan ehdokkaan asettua ehdokkaaksi kahdessa vaalipiirissä.


<- Vaalisivulle Päivitetty: 07. 07. 2012