Eduskuntavaalien suhteellinen laskutapa

Laskentaohjelma

vaalit.com kuvaruutukaappaus

Tästä voit imuroida laskentaohjelman, joka jakaa eduskuntapaikat parannetun, suhteellisen laskentatavan mukaan.
Ohjelma toimii MS-DOS-ympäristössä, sekä Windows 95/98/XP:n DOS-ikkunassa.

Uusi versio V1.40, 10.6.2012:

Imuroi  vaalit11.zip  (ohjelma V1.40 + data 2011,  53 kilotavua)

Pura zip-paketti haluamaasi alihakemistoon. Ohjelma on heti valmis käyttöön. Avaa DOS-ikkuna, siirry siihen hakemistoon johon purit zip-paketin, ja käynnistä ohjelma komennolla vaalit.

ZIP-paketti sisältää seuraavat tiedostot:
vaalit.com - Itse ohjelma
vaalit.txt - Ohjeet
puolueet.dat- Puolueiden äänimääräät (2011)
piirit.dat - Vaalipiirien paikkakiintiöt (2011)
aanet.dat - Ehdokkaiden äänimääräät (2011)

Ohjelma tuottaa seuraavat tiedostot:
paikat.lst- Puolueiden saamat paikat vaalipiireittäin
tulos.lst- Valitut ja valitsematta jääneet ehdokkaat

Ohjelma laskee paikat joko suoraan ehdokkaiden äänimäärän perusteella (oletus) tai käyttäen suhdelukua, jossa ehdokkaan äänimäärä jaetaan vaalipiirin paikkojen lukumäärällä*). Suhdeluku valitaan käyttöön komentorivin optiolla /S. Voit siten verrata, kuinka paljon tämä vaikuttaa jaettuihin paikkoihin.

*) Tätä ei pidä sekoittaa nykyisen vaalijärjestelmän suhdelukuun, jossa ehdokkaan suhdeluku saadaan jakamalla koko puolueen äänimäärä tietyllä mielivaltaisella jakajalla.

Voit myös imuroida vuosien 1999, 2003 ja 2007 vaalien datatiedostot tästä:

Imuroi vaalit99.zip,  11 kilotavua.   (1999)
Imuroi vaalit03.zip,  23 kilotavua.   (2003)
Imuroi vaalit07.zip,  23 kilotavua.   (2007)

Talleta kunkin vuoden tiedostot eri hakemistoon ja kopioi ohjelmatiedosto (vaalit.com) kuhunkin hakemistoon, niin voit laskea edellisten vuosien tulokset. Katso tarkemmat ohjeet tiedostosta vaalit.txt.
<- Vaalisivulle Päivitetty: 07. 07. 2012