Eduskuntavaalien parannettu laskutapa

Äänimäärät ja paikat 1999

Oheisessa taulukossa on esitetty kunkin puolueen saama äänimäärä prosentteina vaaleissa annetuista äänistä.
Sen jälkeen on puolueen eduskuntaan saama paikkaluku, paikkaluku prosentteina sekä paikkaluvun virhe prosenttiyksikköinä nykyisen laskentatavan mukaan.
Viimeisessä kolmessa sarakkeessa ovat samat tiedot suhteellisella laskentamenetelmällä laskettuna.

puolue %
äänistä
nykyinen laskutapasuhteellinen laskutapa
paikkoja % virhe
%-yks.
paikkoja % virhe
%-yks.
Sdp 22.88 51 25.63 +2.75 46 23.11 +0.23
Kesk 22.40 48 24.12 +1.72 45 22.61 +0.21
Kok 21.01 46 23.12 +2.11 42 21.10 +0.09
Vas 10.87 20 10.05 -0.82 22 11.05 +0.18
Vihr 7.27 11 5.53 -1.74 15 7.53 +0.26
Rkp 5.12 11+1 5.53 +0.41 11+1 5.53 +0.41
Skl 4.17 10 5.03 +0.86 9 4.52 +0.35
Nuor 1.04 0 0 -1.04 3 1.50 +0.46
PS 0.99 1 0.50 -0.49 2 1.00 +0.01
Kipu 0.39 0 0 -0.39 0 0 -0.39
Rem 1.06 1 0.50 -0.56 2 1.00 -0.06
Lkp 0.19 0 0 -0.19 0 0 -0.19
Ktp 0.13 0 0 -0.13 0 0 -0.13
Sep 0.17 0 0 -0.17 1 0.50 +0.33
Eka 0.20 0 0 -0.20 0 0 -0.20
Vsl 0.38 0 0 -0.38 0 0 -0.38
Luonl 0.15 0 0 -0.15 0 0 -0.15
Skp 0.77 0 0 -0.77 1 0.50 -0.27
Ei-EU 0.18 0 0 -0.18 0 0 -0.18
YL-KR 0.18 0 0 -0.18 0 0 -0.18
Muut 0.45 0 0 -0.45 0 0 -0.45
yht 100 199+1 100   199+1 100  

Koska Ahvenanmaan paikka määräytyy eri vaalin perusteella, Suomen eduskuntavaaleissa valitaan vain 199 kansanedustajaa. Siten 1% äänistä vastaa hieman alle kahta kansanedustajapaikkaa. Ahvenanmaan paikka on merkitty Rkp:n sarakkeeseen merkinnällä "+1".Valitut ehdokkaat

Laskentaohjelmani generoimasta listasta tulokset.txt (67k) näet, ketkä ehdokkaista olisivat esittämälläni suhteellisella laskutavalla tulleet valituiksi vuoden 1999 eduskuntavaaleissa.
Listan sarakkeet ovat seuraavat:
  1. Äänimäärän (suhdeluvun) mukainen järjestysnumero
  2. Valittujen ehdokkaiden järjestysnumero (suhteellinen laskentatapa)
  3. Ehdokkaan nimi
  4. Puolue
  5. Vaalipiiri
  6. Ehdokkaan saama äänimäärä
  7. Äänimäärä / vaalipiirin paikat (suhdeluku)
  8. Jos ehdokasta ei valittu, syy (*Vp* = vaalipiirin paikat, *Puol* = puolueen paikat)
  9. Valittujen ehdokkaiden järjestysnumero (nykyinen laskentatapa)

Jos sarakkeessa 2 ei ole numeroa, ei ehdokasta olisi valittu suhteellisella laskentatavalla.
Jos sarakkeessa 9 ei ole numeroa, ei ehdokasta valittu nykyisellä laskentatavalla.


<- Vaalisivulle Päivitetty: 11. 03. 2003