Eduskuntavaalien parannettu laskutapa

Äänimäärät ja paikat 2003

Oheisessa taulukossa on esitetty kunkin puolueen saama äänimäärä prosentteina vaaleissa annetuista äänistä.
Sen jälkeen on puolueen eduskuntaan saama paikkaluku, paikkaluku prosentteina sekä paikkaluvun virhe prosenttiyksikköinä nykyisen laskentatavan mukaan.
Viimeisessä kolmessa sarakkeessa ovat samat tiedot suhteellisella laskentamenetelmällä laskettuna.

puolue %
äänistä
nykyinen laskutapasuhteellinen laskutapa
paikkoja % virhe
%-yks.
paikkoja % virhe
%-yks.
Kesk 24,81 55 27,63 +2,82 50 25,12 +0,31
SDP 24,58 53 26,63 +2,05 49 24,62 +0,04
Kok 18,62 40 20,10 +1,48 38 19,09 +0,47
Vas 9,96 19 9,54 -0,42 20 10,05 +0,09
Vihr 8,04 14 7,03 -1,01 16 8,04 0
KD 5,36 7 3,51 -1,85 11 5,52 +0,16
RKP 4,63 8+1 4,02 -0,61 10+1 5,02 +0,39
PS 1,58 3 1,50 -0,08 3 1,50 -0,08
SKP 0,76 0 0 -0,76 1 0,50 -0,26
MVS 0,42 0 0 -0,42 0 0 -0,42
Lib 0,32 0 0 -0,32 0 0 -0,32
KiPu 0,24 0 0 -0,24 0 0 -0,24
EKA 0,19 0 0 -0,19 1 0,50 +0,31
SKS 0,17 0 0 -0,17 0 0 -0,17
KTP 0,10 0 0 -0,10 0 0 -0,10
KA 0,05 0 0 -0,05 0 0 -0,05
SNKY 0,10 0 0 -0,10 0 0 -0,10
YVP 0,01 0 0 -0,01 0 0 -0,01
Muut 0,07 0 0 -0,07 0 0 -0,07
yht 100 199+1 100   199+1 100  

Koska Ahvenanmaan paikka määräytyy eri vaalin perusteella, Suomen eduskuntavaaleissa valitaan vain 199 kansanedustajaa. Siten 1% äänistä vastaa hieman alle kahta kansanedustajapaikkaa. Ahvenanmaan paikka on merkitty Rkp:n sarakkeeseen merkinnällä "+1".


Paikat vaalipiireittäin

puolue%HelUusV-SSatHämPirKymE-SP-SP-KVaaK-SOulLap Yht. 
Kesk24.81%1234214354666350
SDP 24.58%5353665222432149
Kok 18.62%785-45212-1-2138
Vas 9.96%1512131-----4220
Vihr 8.04%371--2---1--2-16
KD 5.36%121-11--1-112-11
RKP 4.63%231-------4---10
PS 1.58%11--------1---3
SKP .76%-1------------1
MVS .42%--------------0
Lib .32%--------------0
KiPu .24%--------------0
EKA .19%-1------------1
SKS .17%--------------0
KTP .10%--------------0
KA .05%--------------0
SNKY .10%--------------0
YVP .01%--------------0
Muut .07%--------------0
Yht:100%2133179141812 610 71710187199

Paikat vaalipiireittäin parannetulla laskentamenetelmällä, 2003Valitut ehdokkaat

Laskentaohjelmani generoimasta listasta tulokset03.txt (105k) näet, ketkä ehdokkaista olisivat esittämälläni suhteellisella laskutavalla tulleet valituiksi vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Listassa ovat mukana kaikki ne ehdokkaat, jotka ovat saaneet vähintään 120 ääntä. Tässä on paikkoja jaettaessa käytetty ehdokkaan äänimäärän osuutta vaalipiirin äänimäärästä (ohjelmassa optio /s).

Listan sarakkeet ovat seuraavat:
  1. Äänimäärän (suhdeluvun) mukainen järjestysnumero
  2. Valittujen ehdokkaiden järjestysnumero (suhteellinen laskentatapa)
  3. Ehdokkaan nimi
  4. Puolue
  5. Vaalipiiri
  6. Ehdokkaan saama äänimäärä
  7. Äänimäärä / vaalipiirin paikat (suhdeluku)
  8. Jos ehdokasta ei valittu, syy (*Vp* = vaalipiirin paikat, *Puol* = puolueen paikat)
  9. Valittujen ehdokkaiden järjestysnumero (nykyinen laskentatapa)

Jos sarakkeessa 2 ei ole numeroa, ei ehdokasta olisi valittu suhteellisella laskentatavalla.
Jos sarakkeessa 9 ei ole numeroa, ei ehdokasta valittu nykyisellä laskentatavalla.


<- Vaalisivulle Päivitetty: 28. 03. 2003