Eduskuntavaalien parannettu laskutapa

Äänimäärät ja paikat 2007

Oheisessa taulukossa on esitetty kunkin puolueen saama äänimäärä prosentteina vaaleissa annetuista äänistä.
Sen jälkeen on puolueen eduskuntaan saama paikkaluku, paikkaluku prosentteina sekä paikkaluvun virhe prosenttiyksikköinä nykyisen laskentatavan mukaan.
Viimeisessä kolmessa sarakkeessa ovat samat tiedot parannetulla (suhteellisella) laskentamenetelmällä laskettuna.

puolue %
äänistä
nykyinen laskutapasuhteellinen laskutapa
paikkoja % virhe
%-yks.
paikkoja % virhe
%-yks.
Kesk 23,11 51 25,63 +2,52 46 23,12 -0,01
Kok 22,26 50 25,12 +2,86 45 22,61 +0,35
SDP 21,44 45 22,61 +1,17 43 21,61 +0,17
Vas 8,82 17 8,54 -0,28 18 9,04 +0,23
Vihr 8,46 15 7,54 -1,28 17 8,54 +0,08
KD 4,86 7 3,52 -0,94 10 5,03 +0,17
RKP 4,57 9+1 4,52 -0.05 10+1 5,03 +0,46
PS 4,05 5 2,51 -1,54 8 4,02 -0,03
SKP 0,66 0 0 -0,66 1 0,50 -0,16
SSP 0,60 0 0 -0,60 1 0,50 -0,10
IP 0,20 0 0 -0,20 0 0 -0,20
SKS 0,14 0 0 -0,14 0 0 -0,14
Lib 0,11 0 0 -0,11 0 0 -0,11
KA 0,09 0 0 -0,09 0 0 -0,09
KTP 0,07 0 0 -0,07 0 0 -0,07
STP 0,06 0 0 -0,06 0 0 -0,06
SIK 0,03 0 0 -0,03 0 0 -0,03
YVP 0,01 0 0 -0,01 0 0 -0,01
Muut 0,45 0 0 -0,45 0 0 -0,45
yht 100 199+1 100   199+1 100  

Huom: Koska Ahvenanmaan paikka määräytyy eri vaalin perusteella, Suomen eduskuntavaaleissa valitaan vain 199 kansanedustajaa. Siten 1% äänistä vastaa hieman alle kahta kansanedustajapaikkaa. Ahvenanmaan paikka on merkitty Rkp:n sarakkeeseen merkinnällä "+1".


Paikat vaalipiireittäin

puolue%HelUusV-SSatHämPirKymE-SP-SP-KVaaK-SOulLapYht.
Kesk23.11%13331223327310346
Kok 22.26%7952545-11213-45
SDP 21.44%4743533221331243
Vas 8.82%131-131-1--14218
Vihr 8.46%732-12-1-1----17
KD 4.86%-31-11--2-11--10
RKP 4.57%151-------3---10
PS 4.05%-1-1-21-111---8
SKP .66%-----------1--1
SSP .60%-----1--------1
IP .20%--------------0
SKS .14%--------------0
Lib .11%--------------0
KA .09%--------------0
KTP .07%--------------0
STP .06%--------------0
SIK .03%--------------0
YVP .01%--------------0
Muut .45%--------------0
Yht:100%2134179141812 61061710187199

Paikat vaalipiireittäin parannetulla laskentamenetelmällä, 2007Valitut ehdokkaat

Laskentaohjelmani generoimasta listasta tulokset07.txt (128k) näet, ketkä ehdokkaista olisivat esittämälläni suhteellisella laskutavalla tulleet valituiksi vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Tässä on paikkoja jaettaessa käytetty absoluuttisia äänimääriä (ei suhteellista osuutta vaalipiirin äänimäärästä).

Listan sarakkeet ovat seuraavat:
  1. Äänimäärän mukainen järjestysnumero
  2. Valittujen ehdokkaiden järjestysnumero (parannettu laskentatapa)
  3. Ehdokkaan nimi
  4. Puolue
  5. Vaalipiiri
  6. Ehdokkaan saama äänimäärä
  7. Jos ehdokasta ei valittu, syy (*Vp* = vaalipiirin paikat, *Puol* = puolueen paikat), (H) = valittu henkilökohtaisen äänimäärän perusteella
  8. Valittujen ehdokkaiden järjestysnumero (nykyinen laskentatapa)

Jos sarakkeessa 2 ei ole numeroa, ei ehdokasta olisi valittu suhteellisella laskentatavalla.
Jos sarakkeessa 8 ei ole numeroa, ei ehdokasta valittu nykyisellä laskentatavalla.


<- Vaalisivulle Päivitetty: 15. 04. 2007