Eduskuntavaalien parannettu laskutapa

Äänimäärät ja paikat 2011

Oheisessa taulukossa on esitetty kunkin puolueen saama äänimäärä ja prosenttiosuus vaaleissa annetuista äänistä.
Sen jälkeen on puolueen eduskuntaan saama paikkaluku, paikkaluku prosentteina sekä paikkaluvun virhe prosenttiyksikköinä nykyisen laskentatavan mukaan.
Viimeisessä kolmessa sarakkeessa ovat samat tiedot parannetulla (suhteellisella) laskentamenetelmällä laskettuna.

puolue äänet nykyinen laskutapasuhteellinen laskutapa
kpl % paikkoja % virhe
%-yks.
paikkoja % virhe
%-yks.
Kok 599138 20,45 44 22,11 +1,66 41 20,60 +0,15
SDP 561558 19,17 42 21,11 +1,94 39 19,60 +0,43
PS 560075 19,12 39 19,60 +0,48 38 19,10 -0,03
Kesk 463266 15,82 35 17,59 +1,77 32 16,08 +0,26
Vas 239039 8,16 14 7,04 -1,12 17 8,54 +0,38
Vihr 213172 7,28 10 5,03 -2,25 14 7,04 -0,24
RKP 125785 4,29 9 4,52 +0,23 9 4,52 +0,23
KD 118453 4,04 6 3,02 -1,02 8 4,02 -0,02
Pir 15103 0,52 0 0 -0,52 1 0,50 -0,01
SKP 9232 0,32 0 0 -0,32 0 0,00 -0,32
M2011 7504 0,26 0 0 -0,26 0 0,00 -0,26
VP 4285 0,15 0 0 -0,15 0 0,00 -0,15
IP 3236 0,11 0 0 -0,11 0 0,00 -0,11
SSP 3195 0,11 0 0 -0,11 0 0,00 -0,11
STP 1857 0,06 0 0 -0,06 0 0,00 -0,06
KTP 1575 0,05 0 0 -0,05 0 0,00 -0,05
KA 1335 0,05 0 0 -0,05 0 0,00 -0,05
Muut 1260 0,04 0 0 -0,04 0 0,00 -0,04
yht 2929068 100 199 100   199+1 100  

Huom: Koska Ahvenanmaan paikka määräytyy eri vaalin perusteella, Suomen eduskuntavaaleissa valitaan vain 199 kansanedustajaa. Siten 1% äänistä vastaa hieman alle kahta kansanedustajapaikkaa. Prosenttiluvuissa ei ole mukana Ahvenanmaan ääniä.


Paikat vaalipiireittäin

puolue%HelUusV-SSatHämPirKymE-SP-SP-KVaaK-SOulLapYht.
Kok 20.45% 9 9 4 2 3 6 1 1 - 1 1 2 - 2 41
SDP 19.17% 3 8 3 2 5 5 2 2 2 1 3 1 1 1 39
PS 19.12% 1 4 5 3 3 4 4 - 3 1 2 2 5 1 38
Kesk 15.82% 1 1 1 1 2 1 3 2 2 3 5 2 7 1 32
Vas 8.16% 2 1 2 - - 1 1 - 1 - 1 1 5 2 17
Vihr 7.28% 4 6 1 - - 1 - 1 1 - - - - - 14
RKP 4.29% 1 3 1 - - - - - - - 4 - - - 9
KD 4.04% - 2 - 1 1 - 1 - - - 1 2 - - 8
Pir 0.52% - 1 - - - - - - - - - - - - 1
SKP 0.32% - - - - - - - - - - - - - - 0
M2011 0.26% - - - - - - - - - - - - - - 0
VP 0.15% - - - - - - - - - - - - - - 0
IP 0.11% - - - - - - - - - - - - - - 0
SSP 0.11% - - - - - - - - - - - - - - 0
STP 0.06% - - - - - - - - - - - - - - 0
KTP 0.05% - - - - - - - - - - - - - - 0
KA 0.05% - - - - - - - - - - - - - - 0
Muut 0.04% - - - - - - - - - - - - - - 0
Yht: 21 35 17 9 14 18 12 6 9 6 17 10 18 7 199

Paikat vaalipiireittäin parannetulla laskentamenetelmällä, 2011Valitut ehdokkaat

Laskentaohjelmani generoimasta listasta tulokset11.txt (175k) näet, ketkä ehdokkaista olisivat esittämälläni suhteellisella laskutavalla tulleet valituiksi vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Tässä on paikkoja jaettaessa käytetty absoluuttisia äänimääriä (ei suhteellista osuutta vaalipiirin äänimäärästä).

Listan sarakkeet ovat seuraavat:
  1. Äänimäärän mukainen järjestysnumero
  2. Valittujen ehdokkaiden järjestysnumero (parannettu laskentatapa)
  3. Ehdokkaan nimi
  4. Puolue
  5. Vaalipiiri
  6. Ehdokkaan saama äänimäärä
  7. Jos ehdokasta ei valittu, syy (*Vp* = vaalipiirin paikat, *Puol* = puolueen paikat), (H) = valittu henkilökohtaisen äänimäärän perusteella
  8. Valittujen ehdokkaiden järjestysnumero (nykyinen laskentatapa)

Jos sarakkeessa 2 ei ole numeroa, ei ehdokasta olisi valittu suhteellisella laskentatavalla.
Jos sarakkeessa 8 ei ole numeroa, ei ehdokasta valittu nykyisellä laskentatavalla.


<- Vaalisivulle Päivitetty: 16. 06. 2011