Pauli Lindgren

Suhteellinen vai suhteeton vaalitapa?
Parempi laskentamenetelmä eduskuntavaaleihin

Suomen eduskuntavaaleissa käytettävää vaalijärjestelmää nimitetään "suhteelliseksi vaalitavaksi". Oikeampi nimitys olisi "suhteeton vaalitapa", sillä puolueiden saama paikkaluku eduskunnassa on vain hyvin löyhästi suhteessa puolueen saamaan äänimäärään.

Tämä johtuu pääasiassa siitä, että Suomi on jaettu varsin pieniin vaalipiireihin, joissa kussakin toteutetaan ikäänkuin erillinen vaali, ja kustakin valitaan vain muutama kansanedustaja. Tämän seurauksena pyöristysvirheet aiheuttavat huomattavan virheen. Toinen virhelähde on paikkoja jaettaessa äänimäärän sijasta käytetty suhdeluku. Virhettä kasvattavat edelleen vaaliliitot, joilla puolueet yrittävät lisätä paikkalukuaan. Vaaliliitoista aiheutuu lisäksi se haitta, ettei äänestäjä tiedä, minkä puolueen hyväksi hänen antamansa ääni lopulta päätyy.

Liikaa 5
Kesk 51
Liikaa 5
Kok 50
Liikaa 2
SDP 45
Puuttuu 1
Vas 17
Puuttuu 2
Vihr 15
Puuttuu 3
Krist 7
RKP 9 Puuttuu 2
PS 5
SKP 0, puuttuu 1 SSP 0, puuttuu 1

1999
2003
2007
2011

Kesk Kok SDP Vas Vihr Krist RKP PS SKP SSP
Puolueiden paikat eduskuntavaaleissa 2007.   Liikaa = Liikaa paikkoja, Puuttuu = puuttuvat paikat.

Nämä haitat voitaisiin kuitenkin suurelta osin poistaa pelkästään muuttamalla laskentatapaa. Seuraavassa esitän laskentatavan, jolla kunkin puolueen saama paikkaluku on aina puolen prosentin tarkkuudella se, minkä puolueen saama äänimäärä edellyttäisi.

Suhteellinen laskutapa - Uuden laskentamenetelmän kuvaus.
Paikkojen jakautuma 1999 - Vertaile nykyisen laskentatavan ja parannetun laskentatavan mukaisia paikkajakautumia suhteessa äänimääriin.
Paikkojen jakautuma 2003 - Vertaile nykyisen laskentatavan ja parannetun laskentatavan mukaisia paikkajakautumia suhteessa äänimääriin.
Paikkojen jakautuma 2007 - Vertaile nykyisen laskentatavan ja parannetun laskentatavan mukaisia paikkajakautumia suhteessa äänimääriin.
Paikkojen jakautuma 2011 - Vertaile nykyisen laskentatavan ja parannetun laskentatavan mukaisia paikkajakautumia suhteessa äänimääriin.
Ohjelma - Täältä voit imuroida laskentaohjelman (DOS) ja laskennassa käytettävät datatiedostot